Lite fakta om Japanska teceremonier

Japanska teceremonier, även känd som ”sado” eller ”chado”, traditionella japansk kultur som kretsar kring beredning och presentation av matcha, en typ av pulveriserat grönt te. Teceremonin är en viktig del av japansk kultur och anses vara en konstform som kombinerar element av estetik, gästfrihet och andlig disciplin. Teceremonin har sina rötter i kinesiska sätt att … Läs mer